De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

 

Downloads

Installation af Sentinel må kun foretages af systemhuset eller firmaer, som har indgået aftale om dette.

 

Spørgsmål og svar til Sentinel Datafangst

Start en browser op på lokalserveren og kald følgende adresse //195.80.246.10/test.txt Nu skal der fremkomme en tekst på skærmen, hvori der står, at systemet er sat rigtig op.

Hvis siden ikke vises, skal fejlen findes i forbindelsen til systemhuset. Dette gøres ved at højreklikke på Sentinellokalserver ikonet på lokalsereveren og vælge "Administrer". Vælg fanebladet "Systemsetup" og check, at serverurl er korrekt udfyldt. Der skal stå //195.80.246.10/sentinel.asmx

Højreklik på Sentinelikonet på den pc, der ikke kan forbinde sig, og vælg "Administrer". Kontroller, at feltet "Servernavn" er udfyldt korrekt. Navnet kan findes på lokalserveren. Bemærk, at da programmet hele tiden forsøger at connecte til lokalserveren, vil man opleve lange svartider.

Tjek om windows firewall er slået til og blokerer for Sentinel klienten. Se evt her.

Vær opmærksom på, at serveren og klienten ikke kan installeres fra et netværksdrev - den skal installeres fra cd'en eller et USB-stik.

Backuppen kan indlæses forholdsvis nemt. Stop følgende services på Sentinel Lokalserveren: Sentinel Exchange Server og Sentinel Server.

Tag genvejen på skrivebordet/i menuen, og vælg egenskaber/properties i højrekliksmenuen, hvorefter man kan se parametrene, som programmet kaldes med. Et af parametrene er "-b", som angiver backup. Dette kan udskiftes med "-r" for restore, og filnavnet ændres til den ønskede backup, der skal restores. Start de to services igen: Sentinel Exchange Server og Sentinel Server

Hvis der lokalt på maskinen er installeret en firewall, skal man være opmærksom på at åbne op, således at Sentinel kan aflevere data.

Hvis pc'en har flere netkort eller flere IP-adresser, kan det være nødvendigt at binde Sentinel til den korrekte IP-adresse.

Sentinel Server I registrerings databasen under [HKEY_LOKAL_MACHINESOFTWARESentinel] oprettes MinIpAddress og MaxIpAddress af typen string. Har serveren fast IP adresse, sættes begge variabler til den IP-adresse.

Klient I filen Client.properties tilføjes nedestående linjer. Er IP-adressen DHCP tildelt, angives første mulige IP-adresse og sidste mulige IP-adresse.

<Property>

<Key>MinIpAddress</Key>

<Value>192.168.2.2</Value>

</Property>

<Property>

<Key>MaxIpAddress</Key>

<Value>192.168.2.2</Value>

</Property>

DAK-E-koder er koder, som det er hensigtsmæssigt, at epj har installeret i laboratoriemodulet mhp. at sikre, at data overføres korrekt til lokaldatabasen. Se en komplet liste over de supplerende koder specielt udviklet til Datafangst her.

Flowchart til brug ved fejlfinding i forbindelse med manglende pop-upper.

Hvis der er installeret .net 4.0 på lokalserveren, vil Sentinel under installationen meddele, at den mangler .net 3.5, eller højere. For vejledning til installering / aktivering af .net 3.5 klik her.

Hvis du ønsker, at mere end en klient skal kunne starte samtidigt (eks. for klienter på en terminalserver), tilføjes følgende property til Client properties filen i folderen C:\Program\Files\Sentinel Klient

<Property>

<Key>MaxClientSessions</Key>

<Value>10</Value>

</Property>

 

Minimumskrav til Sentinel

Klik for at åbne PDF

Installationshjælp til Sentinel

Certificeringspakke til implementeringen af integration til Sentinel

Hent

Dokumentation til implementeringen af integrationen til Sentinel

Hent

Installation af Sentinel

Hent

Edifact med DAK-E koder

Hent

Krav og datafiler til ICPC-2-DK

Kravspecifikation for implementering af ICPC-2-DK

Hent

Datafiler til ICPC-2DK

Hent

December 2013 Korrigeret udgave af ICPC-2-DK

Hent

Oversættelsestabellen fra ICD10 til ICPCdiagnosekoder

Hent