De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling