De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

DAK-E tilstræber at udbyde et brugervenligt værktøj til tilmelding, indsamling, håndtering og analyse af patienttilfredshedsundersøgelser til almen praksis. Kvalitets- og Informatikfonden har besluttet at køre en projektperiode med to metoder for distribution af invitationer til patienterne. Det vil sige, at halvdelen af alle praksis skal gennemføre patienttilfredshedsundersøgelser via en postkort-model, og den anden halvdel skal gennemføre undersøgelser via en Digital Post model. Læs mere om de to modeller nedenfor.

OBS, at der desværre endnu ikke er en dato for opstart af e-Boks-løsningen. Det betyder, at alle praksis, der tilmelder sig patienttilfredshedsundersøgelser indtil videre, vil blive tilmeldt undersøgelsen med udlevering af postkort-invitationer til patienterne, uanset om de rent administrativt er udvalgt til e-Boks-løsningen.

 

Fordelingen af praksis til de to modeller er sket randomiseret på regionsniveau efter kommune. Se oversigt af fordelingen på danmarkskortet.

Postkort:

1. Ydernr. tilmelder sig patienttilfredshedsundersøgelser på DAK-E's praksisoplysningsside efter sikker log-in.

2. Praksis modtager med posten 130 postkort og 20 papirskemaer pr. faste læge. Postkort indeholder link til online spørgeskema.

3. Der udleveres konsekutivt til 130 patienter ved fremmøde-konsultation ved faste læge til patienter over 18 år.

4. Patienterne udfylder spørgeskemaet online eller udfylder papirskemaet og sender det til DAK-E i vedlagte frankerede svarkuvert.

5. Undersøgelsen er åben i tre måneder fra tilmelding. Herefter modtager praksis svarrapport på DAK-E's tilbagemeldingsside.

Digital Post*:

1. Ydernr. tilmelder sig patienttilfredshedsundersøgelser på DAK-E's praksisoplysningsside efter sikker log-in.

2. DAK-E sender elektronisk brev til 130 patienter pr. faste læge via Digital Post. Brevet indeholder link til online spørgeskema.

3. De patienter, der ikke har en Digital Konto, modtager et papirskema og frankeret returkuvert med posten.

4. Patienterne udfylder spørgeskemaet online eller udfylder papirskemaet og sender det til DAK-E i vedlagte frankerede svarkuvert.

5. Undersøgelsen er åben i tre måneder fra tilmelding. Herefter modtager praksis svarrapport på DAK-E's tilbagemeldingsside.

 

* Desværre er der endnu ikke er en dato for opstart af e-Boks-løsningen. Det betyder, at alle praksis, der tilmelder sig patienttilfredshedsundersøgelser indtil videre, vil blive tilmeldt undersøgelsen med udlevering af postkortinvitationer til patienterne, uanset om de rent administrativt er udvalgt til e-Boks-løsningen.