De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

Akkrediteringssitet kort fortalt

DAK-E har udviklet en platform til lægerne, der understøtter den administrative proces i akkreditering samt giver lægerne mulighed for at anvende et integreret redskab til at give vejledning, overblik og struktur i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Formålet er at give den enkelte klinik mulighed for administrativt at samle klinikkens aktiviteter omkring kvalitetsudvikling- og sikring, så aktiviteter og dokumentation struktureres og systematiseres optimalt. Det er hensigten, at værktøjet skal effektivisere det administrative arbejde i forbindelse med akkreditering. Konkret er DAK-E er i gang med at udvikle en elektronisk platform til dokumenthåndtering, vejledning og overblik i forbindelse med akkreditering. Denne opsætning bygges på DAK-E’s eksisterende tilbagemeldingsside til lægerne, hvor der oprettes en separat sektion med skabeloner til udarbejdelse af skriftlig dokumentation, vejledninger og øvrige elementer til støtte i akkrediterings-processen.

 

Vejledninger til akkreditering

DAK-E har i samarbejde med PLO og DSAM udviklet vejledninger og gode eksempler
til de enkelte standarder. Denne information findes ved at logge på Akkreditering demoversion
eller praksis egen akkrediteringsside under mine data. Vejledninger og gode eksempler står yderst
til højre under de enkelte standarder. Der er udarbejdet en vejledning til anvendelse af Akkrediteringssiden,
der findes her.

Lynguide til hvordan man uploader et dokument til akkrediteringsværktøjet, samt deler det med IKAS. Find guiden her.

Inspiration til arbejdet med akkreditering

Læs mere om akkreditering i almen praksis på Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS’, hjemmeside her.

 

DDKM - Baggrund (Gregers)
DDKM - Fyraftensmøder i Region Sjælland (Pia)
DDKM - Fra pilotprojekt til kvalitetsudvikling (Gregers)
DDKM - Sådan kommer du i gang (Pia)
DDKM - Tidsforbrug per klinikejer? (Gregers)
DDKM - Hvordan foregår et besøg af en surveyer? (Pia)
DDKM - 3 gode råd (Gregers)
DDKM - 3 gode råd (Pia)
DDKM - Ændringer i praksis efter akkreditering (Pia)