De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

Efter præciseringen fra Statens Serum Institut (SSI) og Datatilsynet om, at DAMD alene er godkendt til indsamling af data for de sygdomsspecifikke områder KOL, diabetes, hjertesvigt og depression, har DAK-E siden 30/9-2014 stoppet for al dataindsamling via Sentinel Datafangst fra almen praksis. Programmet er nu omskrevet, så datavideregivelsen passer til det lovgrundlag, som tilladelserne dækker. Genoptagelse af dataindsamlingen afventer politisk afklaring af hvilke områder og hvilke data, der eventuelt skal indsamles til kvalitetsudvikling i almen praksis.

Historisk har Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) været den almenmedicinske database, hvor almen praksis' data for indikatorer og kriterier for risikostratificering indsamles og registreres.

DAMD er organiseret med en styregruppe samt en baggrundsgruppe (et fagudvalg kaldet Kvalitets- og Forskningsudvalget - se nederst på denne side). De organisatoriske forhold omkring DAMD er beskrevet i "Samarbejdsaftalen om kvalitetsudvikling i almen praksis".

Styregruppen for DAMD skal ifølge de generelle retningslinier for kliniske kvalitetsdatabaser bestå af:

  • En uvildig repræsentant for databasens værtsregion, som er database ansvarlig myndighed, Region Syddanmark
  • En repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM
  • En repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation, PLO
  • En repræsentant for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN

 

Styregruppen for DAMD består af følgende medlemmer:

Jens Søndergaard
Formand
Syddansk Universitet
6550 3691
Mogens Vestergaard
Medlem
Århus Universitet
8716 7962

 

John Sahl Andersen
Medlem
Københavns Universitet
3532 7949
Jesper Lundh
Medlem
Region Hovedstaden
4914 7232

 

 

[Ubesat p.t.]
Medlem
Region Sjælland
0000 0000
Lars Poulsen
Medlem
Region Syddanmark
6550 3303

 

Jens Rubak
Medlem
Region Midtjylland
8728 4571
[Ubesat p.t.]
Medlem
Region Nordjylland
0000 0000

 

 

Martin Grønberg Johansen
Medlem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
6074 7214
Janus Laust Thomsen
Medlem
DAK-E
2460 5044

 

Maja Skov Paulsen
Medlem
DAK-E
6550 3111
Thomas Bo Nielsen
Medlem
DAK-E
6550 3054

 

 

 

Databaseleder Janus Laust Thomsen varetager sammen med DAK-E's sekretariat den daglige drift af databasen og er desuden sekretariat for Styregruppen for DAMD.

Baggrundsgruppen (fagudvalget) for DAMD

Baggrundsgruppen for DAMD kaldes i daglig tale Kvalitets- og Forskningsudvalget og er det udvalg, der bl.a. vurderer ansøgninger mhp. dataudtræk fra DAMD til forskellige forskningsprojekter. Læs mere om Kvalitets- og Forskningsudvalget.