De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

Efter præciseringen fra Statens Serum Institut (SSI) og Datatilsynet om, at DAMD alene er godkendt til indsamling af data for de sygdomsspecifikke områder KOL, diabetes, hjertesvigt og depression, har DAK-E siden 30/9-2014 stoppet for al dataindsamling via Sentinel Datafangst fra almen praksis. Programmet er nu omskrevet, så datavideregivelsen passer til det lovgrundlag, som tilladelserne dækker. Genoptagelse af dataindsamlingen afventer politisk afklaring af hvilke områder og hvilke data, der eventuelt skal indsamles til kvalitetsudvikling i almen praksis.

Historisk har Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) været den almenmedicinske database, hvor almen praksis' data for indikatorer og kriterier for risikostratificering indsamles og registreres.

DAMD er organiseret med en styregruppe samt en baggrundsgruppe (et fagudvalg kaldet Kvalitets- og Forskningsudvalget - se nederst på denne side). De organisatoriske forhold omkring DAMD er beskrevet i "Samarbejdsaftalen om kvalitetsudvikling i almen praksis".

Styregruppen for DAMD skal ifølge de generelle retningslinier for kliniske kvalitetsdatabaser bestå af:

  • En uvildig repræsentant for databasens værtsregion, som er database ansvarlig myndighed, Region Syddanmark
  • En repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM
  • En repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation, PLO
  • En repræsentant for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN

 

Styregruppen for DAMD består af følgende medlemmer:

Anders Beich
Formand
DSAM
3888 2440
Mads Chr. Haugaard
Medlem
Region Syddanmark
7663 1984

 

Christian Freitag
Medlem
PLO
4542 3500
[Ubesat p.t.]
Medlem
RLTN
0000 0000

 

 

 

Databaseleder Janus Laust Thomsen varetager sammen med DAK-E's sekretariat den daglige drift af databasen og er desuden sekretariat for Styregruppen for DAMD.

Baggrundsgruppen (fagudvalget) for DAMD

Baggrundsgruppen for DAMD kaldes i daglig tale Kvalitets- og Forskningsudvalget og er det udvalg, der bl.a. vurderer ansøgninger mhp. dataudtræk fra DAMD til forskellige forskningsprojekter. Læs mere om Kvalitets- og Forskningsudvalget.