De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

Formål

  • At behandle ansøgninger om anvendelse af data til kvalitetsudviklings- og forskningsformål.
  • At sikre, at offentliggørelse af data sker efter de retningslinier, som bestyrelsen for Kvalitets- og Informatikfonden har besluttet.
  • At sikre, at data anvendes til de efter vedtægterne besluttede formål.
  • At tilse, at data opbevares forsvarligt og efter gældende lov.
  • Ud fra rapporter at påpege indsatsområder.
  • Desuden, som baggrundsgruppe for datafangstmodulet, at sikre udbredelsen og implementeringen af datafangstmodulet i de enkelte regioner.

 

Medlemmer af Kvalitets- og Forskningsudvalget

Jens Søndergaard
Formand
Syddansk Universitet
6550 3691
Mogens Vestergaard
Medlem
Århus Universitet
8716 7962

 

John Sahl Andersen
Medlem
Københavns Universitet
3532 7949
Jesper Lundh
Medlem
Region Hovedstaden
4914 7232

 

 

[Ubesat p.t.]
Medlem
Region Sjælland
0000 0000
Lars Poulsen
Medlem
Region Syddanmark
6550 3303

 

Jens Rubak
Medlem
Region Midtjylland
8728 4571
[Ubesat p.t.]
Medlem
Region Nordjylland
0000 0000

 

 

Martin Grønberg Johansen
Medlem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
6074 7214
Janus Laust Thomsen
Medlem
DAK-E
2460 5044

 

Maja Skov Paulsen
Medlem
DAK-E
6550 3111
Thomas Bo Nielsen
Medlem
DAK-E
6550 3054

 

 

 

DAK-E's sekretariat varetager den daglige drift af databasen og har desuden sekretariatsfunktionen for Kvalitets- og Forskningsudvalget.