De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

Forskningsenhederne for Almen Praksis i Danmark
Forskningsenheden for Almen Praksis i København
Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus
Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense