De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

For at sikre udvikling og kvalitet i almen praksis og for at fremme forskning, som har betydning i almen praksis, har DAK-E et vidt forgrenet netværk af samarbejdspartnere.

Primært tager arbejdet i DAK-E udgangspunkt i hvordan det daglige arbejde i almen praksis kan understøttes på en måde der giver bedst mulig mening for den enkelte læge. Praktiserende læger arbejder forskelligt og der er derfor forskellige muligheder for at indgå i samarbejde og benytte sig af værktøjer der stilles til rådighed af DAK-E. Udgangspunktet for de værktøjer der stilles til rådighed for almen praksis er at de udvikles for og i samarbejde med praktiserende læger og andre aktører med interesse udvikling af almen praksis.

Samarbejdet mellem DAK-E, PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og de fem regioner har afgørende betydning for arbejdet i DAK-E. Det primære omdrejningspunkt for DAK-E's overordnede samarbejde med både lægefaglige og administrative repræsentanter er de regionale Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg. I det daglige er der tæt samarbejde mellem DAK-E og de regionale datakonsulenter.

Andre samarbejdspartnere med central betydning for det faglige fokus og den videre udvikling af indsatsområderne i DAK-E:

  • APO (Audit Projekt Odense)
  • Forskningsenhederne for Almen Praksis i Danmark
  • IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)
  • DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • eKVIS (Enheden for Kvalitet I Speciallægepraksis)
  • MedCom