De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

DAK-E deltager i en lang række kurser og temadage mv. - både i og uden for regi af DAK-E.

Desuden deltager DAK-E i konferencer i både ind- og udland, hvor DAK-E dels bidrager med perspektiver og erfaringer fra almen praksis i Danmark og dels henter inspiration og viden.

Artikler

Patientkarakteristika og honoreringsmodeller for almen praksis
af Kim Rose Olsen, Troels Kristensen, Janus Laust Thomsen og Peter Vedsted, Månedsskrift for Almen Praksis, april 2014

Faktuelle fejl i "OECD Reviews of Health Care Quality: Denmark 2013"
af Henrik Schroll og Søren Friborg, kronik i Ugeskrift for Læger, nr. 4/2014, den 24. februar 2014

Datafangst fra nyt system kan anvendes både administrativt og sundhedspolitisk
af Kristensen, T., Halling, A., Thomsen, J. L., Søndergaard, J. & Schroll, H. 17 feb 2014 I : Ugeskrift for Laeger. 176/4, 4/2014, s. 380-381 2 s.176/4

Primary non-adherence in general practice: a Danish register study
Anton Pottegård, Rene dePont Christensen, Alae Houji, Camilla Binderup Christiansen, Maja Skov Paulsen, Janus Laust Thomsen, Jesper Hallas, European Journal of Clinical Pharmacology, jan 2014