De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

Det Almenmedicinske Kvalitetsudviklingsprojekt - DAK-projektet

Et af delprojekterne var udvikling af IT-løsninger. Resultatet af dette arbejde er bl.a. udviklingen af Linkportalen, hvor lægen ud fra en ICPCdiagnose i sin journal ved et tastetryk på diagnosen kan få adgang til relevant struktureret information om diagnose, behandlingsmuligheder mv.

Et andet indsatsområde blev udvikling af IT-værktøjer, der kan hente kvalitetsoplysninger fra praksis' elektroniske journalsystemer - og arbejdet er konkretiseret i programmet Sentinel Datafangst. Formålet med at indhente data er at tilbagelevere analyserede oplysninger, som den enkelte læge kan bruge til udviklingen af kvaliteten i sin patientbehandling.

Data til analyserne bliver opsamlet i en landsdækkende database kaldet Dansk AlmenMedicinsk Database - DAMD. Testningen af Sentinel Datafangstprogrammet og databasen er sket i et pilotprojekt, hvor 24 læger fra fortrinsvis Fyn og Nordjylland gennem et år har deltaget i en Sentinelregistrering, en Luftvejs APO (Audit Projekt Odense) registrering og/eller i en diabetes forløbsregistrering (stort set svarende Diabetes Forløbsydelsen jf. overenskomsten)

 

 

 

Du kan læse DAK-E’s historie kort fortalt af nu pensioneret chef for DAK-E, Henrik Schroll. Han var også med i DAK-projektet, der var forløberen for DAK-E IT, som blev til det DAK-E, vi kender i dag.

Samarbejde

DAK-E samarbejder med Danske Regioner, Kommuner og Praktiserende Lægers Organisation for at øge sammenhængen i det danske sundhedsvæsen. Formålet er at bedre kvaliteten af behandlingen samt øge den patientoplevede tilfredshed og sammenhængen i det danske sundhedsvæsen

Efter præciseringen fra Statens Serum Institut (SSI) og Datatilsynet om, at DAMD alene er godkendt til indsamling af data for de sygdomsspecifikke områder KOL, diabetes, hjertesvigt og depression, har DAK-E siden 30/9-2014 stoppet for al dataindsamling via Sentinel Datafangst fra almen praksis. Programmet er nu omskrevet, så datavideregivelsen passer til det lovgrundlag, som tilladelserne dækker. Genoptagelse af dataindsamlingen afventer politisk afklaring af hvilke områder og hvilke data, der eventuelt skal indsamles til kvalitetsudvikling i almen praksis.

Samarbejdet mellem DAK-E, PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og de fem regioner har afgørende betydning for arbejdet i DAK-E. Det primære omdrejningspunkt for DAK-E’s overordnede samarbejde med både lægefaglige og administrative repræsentanter er de regionale Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg. I det daglige er der tæt samarbejde mellem DAK-E og de regionale datakonsulenter.

 

 

Andre samarbejdspartnere med central betydning for det faglige fokus og den videre udvikling af indsatsområderne i DAK-E.

 

  • APO (Audit Projekt Odense)
  • Forskningsenhederne for Almen Praksis i Danmark
  • IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet)
  • DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • eKVIS (Enheden for Kvalitet I Speciallægepraksis)
  • MedCom