De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

Formål

Stk. 1.

Med henblik på at understøtte og finansiere landsdækkende kvalitetsinitiativer i almen praksis nedsættes Fonden for Almen Praksis, der har ansvaret for de afsatte overenskomstmidler til kvalitetsudvikling, forskning, efteruddannelse og faglig udvikling.

Stk. 2.

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer udpeget af PLO og 5 medlemmer udpeget af RLTN. Overenskomstens parter deler formandskabet.

Stk. 3.

Som rådgivende for fondens bestyrelse oprettes et Fagligt Råd, jf. § 101.

Stk. 4.

Der nedsættes en Sekretariatskoordinationsgruppe, som er en sekretariatsfunktion for fondsbestyrelsen, og som rådgives af Fagligt Råd. Sekretariatskoordinationsgruppen sammensættes af:

Op til 4 repræsentanter udpeget af PLO

Op til 4 repræsentanter udpeget af Danske Regioner.

Stk. 5.

Fonden sekretariatsbetjenes af Danske Regioner og PLO i fællesskab.

 

 

DAK-E har sammen med overenskomstens parter sekretariatsfunktion for Fonden for Almen Praksis

 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer

Anders Kühnau Hansen
Formand
Regionsrådsmedlem
8728 5000
Christian E. H. R. Freitag
Formand
Alm. prakt. læge
4542 3500

 

Bolette Gerd Friderichsen
Medlem
Alm. prakt. læge
9852 2242
Trine Cecilie Jeppesen
Medlem
Alm. prakt. læge
3255 5016

 

 

Niels Ulrich Holm
Medlem
Alm. prakt. læge
4635 0066
Erik Jylling
Medlem
3529 8202

 

Bo Libergren
Medlem
7663 1000
Birgitte Ries Møller
Medlem
6612 6582